Djurens Rätt
09 May 2019

Svårt att få finansiering till djurfria forskningsprojekt

De senaste fem åren har Vetenskapsrådet, Sveriges största statliga forskningsfinansiär, fått nästan 300 ansökningar från forskare som arbetar med 3R-metoder, forskning där djurförsök ersätts. 126 bedömdes vara av hög vetenskaplig kvalitet men endast 31 fick stöd, det rapporterar Vetenskapsradion.

Det innebär att endast omkring sex 3R-projekt i Sverige får pengar av Vetenskapsrådet varje år, trots att EU bestämt att djurförsök ska ersättas med andra metoder så fort det är möjligt. 3R står för metoder för att minska, förbättra och ersätta djurförsök.

– Jag kan tycka att det är anmärkningsvärt att politikerna säger att de ska satsa mer på den här typen av forskning, 3R. Och sedan händer det inget i verkligheten, säger Patricia Hedenqvist, veterinär och specialist i försöksdjursmedicin till Sveriges Radio.

Djurens Rätt har upprepade gånger lyft att Sverige måste ta ett större ansvar för att arbeta mot en utfasning av djurförsöken och menar att statens anslag för utveckling av alternativa metoder i ett första steg ska ökas från 13 miljoner kronor till minst 130 miljoner kronor per år.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: