Djurens Rätt
02 March 2018

Svensk Cater fattar djurvänligt beslut

Beslutet kommer efter att Svensk Cater den senaste tiden sett en väldigt positiv utveckling i försäljningen av både ägg från frigående hönor och ekologiska/KRAV-märkta ägg, men bakom beskedet ligger även någonting annat.

– Det känns positivt och viktigt att vi kan vara med och göra en skillnad för hönorna så att de, precis som vi, har rättigheter och förutsättningarna att må bättre, säger Fredrik Stigen, miljö- och kvalitetschef på Svensk Cater.

Svensk Cater är en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister med omkring 1 000 anställda och en omsättning på 4,5 miljarder kronor.

– Vi är oerhört glada över att Svensk Cater tagit ställning för hönorna, de visar i och med sitt beslut att djur i bur tillhör det förgångna. Det är ingen tvekan om att beslutet att successivt fasa ut buräggen till år 2025 kommer att påverka väldigt många djurindivider, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt.

Sedan Djurens Rätt började arbeta med buräggsfrågan så har andelen hönor som sitter i burar i Sverige minskat från 40 % till 12 %. En positiv utveckling, men 12 % innebär fortfarande att strax över 1 miljon hönor spenderar sina korta liv i burar.

Svenska folket har sagt sitt i frågan då 99 % av konsumenterna inte prioriterar burägg när de gör sina inköp (enligt en opinionsundersökning utförd av Ipsos 2013 på uppdrag av Djurens Rätt). Men äggen finns på andra ställen: i produkter, på restauranger, kaféer, kakor m.m. Därför det är viktigt att företag, likt Svensk Cater, tar ställning i för hönorna så vi tillsammans kan få bort buräggen från marknaden och hönorna ut ur burarna.

Djurens Rätt hoppas på att kunna leverera fler positiva nyheter för hönorna under våren och inte minst till påsk.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: