Djurens Rätt
30 April 2015

Svensk Fågel och Svenska Ägg ifrågasätter Djurens Rätts medverkan i referensgrupper

Jordbruksverket gör just nu en översyn av sina olika referensgrupper för att klargöra syftet med dem och hur sammansättningen ska se ut. Ingrid Eilertz som är avdelningschef för djurskydd och hälsa på Jordbruksverket säger att grunden för grupperna är att ha med alla parter som utifrån Jordbruksverkets uppdrag kan ha synpunkter.

– Det är Jordbruksverket som har tillfrågat oss om att vara med. Vi lyfter fram djurskyddsperspektivet och tycker att vi har en viktig roll att fylla, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt och representant i flera av grupperna.

Men Djurens Rätts synpunkter tas inte alltid väl emot av branschorganisationerna Svensk Fågel och Svenska Ägg som menar att Djurens Rätt hämmar samtalen och inte bör ha en plats i grupperna då organisationen arbetar för att djur inte ska ses som livsmedel över huvud taget.

– Visst, det är vår långsiktiga vision att djur inte ska användas. Samtidigt måste vi jobba med förbättringar för de djur som lever här och nu. Jag tycker inte att det går att avfärda oss på det sättet. Vi representeras av personer med etologisk kompetens och vi arbetar på ett seriöst sätt, säger Camilla Björkbom.

Djurens Rätt är Sveriges största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Vår långsiktiga vision är att djur inte ska ses och utnyttjas som livsmedel men en stor och viktig del av vårt arbete fokuserar på de djur som lever i livsmedelsindustrin idag. Vi arbetar med att sätta djurens intressen och behov på agendan och ser endast till djurens intressen och inte till ekonomisk vinning. Djuren måste få bättre levnadsförhållanden. Djurens Rätts medverkan i Jordbruksverkets referensgrupper är en del i det arbetet.

- Alla parter i kedjan är viktiga, från näringen till djurskyddet, säger Ingrid Eilertz, Jordbruksverket.

Referensgrupperna för värphöns och matfågel skapades redan på 1990-talet. Av fem deltagande parter i referensgruppen för värphöns består två av djurskyddsorganisationer eftersom även Djurskyddet Sverige finns med. Övriga två är SLU och SVA. Gruppen för matfågel ser ungefär likadan ut men där medverkar även Livsmedelsverket.

Djurens Rätt sitter även med referensgrupper för nöt, gris och får/get som bildades 2010. Ingemar Olsson som är ordförande i Sveriges Grisföretagare ser dock inte Djurens Rätts deltagande som ett problem och menar att det kan vara bra att höra ”tuff kritik” i grupperna.

Här kan du läsa artikeln på Lantbruk och Skogslands hemsida.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: