Djurens Rätt
07 July 2020

Svenska forskare bidrog till djurförsök med apor i Singapore

Flera av forskarna är associerade med Karolinska Institutet i Sverige, men deltog i forskning som utfördes i Singapore. För att undersöka en behandling mot diabetes transplanterades celler av en bukspottkörtel till ögat av en krabbmakak med diabetes typ-2. Transplantationen gjordes för att undersöka hur synen och diabetesen påverkades, innan apans hela iris opererades ut. Hela den vetenskapliga artikeln om studien går att läsa här

Den 15-åriga krabbmakaken levde i en bur och hade innan experimentet tvingats äta en högfettsdiet i fem år som gett honom diabetes typ-2. Cellerna som opererades in i ögat kom från en frisk krabbmakak som avlivades. När den här typen av behandling görs i försök på människor som blivit diabetessjuka, används istället celler från människor som avlidit av andra skäl och godkänt organdonation.

Sedan 2003 är det förbjudet att utföra djurförsök på människoapor i Sverige, men det genomförs fortfarande försök på flera olika sorters apor även här. År 2018 fanns det 20 st primater på försöksanläggningar i Sverige varav hälften var krabbmakaker. 

Djurens Rätt arbetar för ett avskaffande av djurförsök och menar att utvecklingen av alternativa metoder måste få kraftigt ökade resurser.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: