Djurens Rätt
07 March 2014

Svenska grisar transporteras långa sträckor till Polen och Tyskland

Denna transport från Sverige till Polen och tillbaka till Sverige kan tyckas underlig men det hela bottnar i ekonomiska frågor och politiska beslut. Efterfrågan på svenskt kött minskar och gårdarna får inte lika många beställningar vilket gör att de blir överfyllda med djur som man inte har kapacitet att ta hand om. Så de säljs till andra länder.

Då Sveriges slakterier har högre uppfödningskrav än de polska blir kostnaden för det svenska fläsket högre än det polska. Grisarna säljs på så sätt till ett billigare pris i de svenska mataffärerna än om de hade vuxit upp och slaktats i Sverige.

De svenska grisuppfödarna har under en längre tid haft det tufft på grund av priskonkurrens och minskat intresse för svenskt kött men Sverige har aldrig tidigare behövt sälja sina grisar på det här sättet.

Den senaste tidens konkurrens har lett till en kris och grisbönder måste ta till åtgärder som tidigare aldrig behövt vara aktuella. Den största anledningen till att krisen eskalerat så snabbt är att Ryssland, som tidigare importerat 700 000 ton fläsk per år, nu har satt ett totalstopp för all fläskimport från Europa efter att en lettisk gris påkommits med afrikansk svinpest, vilket påverkat hela världsekonomin. De som i slutändan drabbas hårdast av detta beslut är grisarna.

När grisarna fraktas iväg från Sverige på detta sätt gäller inte längre lagen om maximalt 8 timmars transporttid utan de kan transporteras i upptill 28 timmar.

Missförhållanden under transport

Griskultingarna från Västerås är inte unika. I Dalsjöfors utanför Borås väntar ett liknande öde för uppemot 4 000 grisar. Uppfödarna skickade i slutet av januari ett lass med 180 grisar till Tyskland för slakt, och enligt planer skulle 3–4 sådana lass i veckan skickas iväg under sex veckors tid. Totalt skulle det i så fall röra sig om uppemot 4 000 grisar som måste genomlida långa och stressande transportsträckor.

Ystads allehanda beskriver ytterligare ett fall, där missförhållandena för 360 grisar som hämtats från en gård i Hammenhög beskrivs. De transporterades i två lastbilar och det var under en inspektion på färjan mellan Trelleborg i Skåne och Rostock i nordöstra Tyskland som djurskyddsinspektören Mattias Gårdlund bevittnade missförhållandena för djuren och de bristande rutinerna hos chaufförerna.

Djur på en transport ska ses till vid behov, minst varannan timme, men under inspektionen gick det över två timmar utan att chauffören gick ner och kollade att grisarna mådde bra. Vilket de inte gjorde. I någon av de två lastbilarna!

I den ena transporten hade ett vattenläckage lett till att grisarna fick stå i vattenpölar hela vägen fram till slutdestination, då chauffören konstaterat att läckan inte gick att reparera under resans gång.

I den andra lastbilen hade chauffören glömt skruva på vattentillförseln till grisarna. Under den sex timmar långa båtfärden hade de ingenting att dricka, skriver Ystads Allehanda. Man kan bara spekulera kring hur många grisar som hade överlevt denna miss under de varmaste sommarmånaderna.

Mattias Gårdlund berättar att chaufförerna visste om att en inspektion skulle ske på färjan den dagen. Trots denna vetskap skedde det missar i tillsynen av djuren. Mattias Gårdlund hade i förväg kontaktat chaufförerna och då framgick det även att de inte har några rutiner för hantering av ett djur som avlidit under transporten.

– När de nu visste att vi var ombord så är det konstigt att de inte skötte tillsynen. Man kan undra hur det går till när vi inte är med, säger Mattias Gårdlund till Ystads Allehanda.

Ytterligare läsning

Hela artikeln om grisarna på färjan mellan Skåne och Tyskland:www.ystadsallehanda.se/skane/article2097653/Grisar-pa-farja-lamnades-uta...

Om griskultingarna som transporterats till Polen:www.dn.se/nyheter/sverige/lag-efterfragan-gor-att-grisarna-sands-till-polen

Om grisarna från Dalsjöfors: www.atl.nu/lantbruk/unik-grisexport-till-tyskland

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: