Djurens Rätt
03 March 2021

Svenska konsumenter vill ha kvar beteskravet

Opinionsundersökningen visar tydligt att svenska konsumenter anser att djurvälfärd är av stor vikt. Endast 11 % svarade att de är beredda att betala för svenska mervärden om djurskyddslagstiftningen inte skulle vara bättre än i andra länder.

Samtidigt pågår arbete inom Lantbrukarnas Riksförbund med att sänka kraven i djurskyddslagstiftningen i Sverige. Särskilt vad gäller beteskravet för kor.

– Mejeriföretagen använder ofta bilder på betande kor i sin marknadsföring. Opinionsundersökningen från YouGov bekräftar betesrättens värde och konsumenternas vilja att betala mer för det. Det är mycket viktigt att djurskyddet stärks i Sverige, inte att det försämras, säger Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef på Djurens Rätt.

Urval av resultatet

  • 84 % anser det som viktigt eller mycket viktigt att djur behandlas väl
  • 84 % anser det som viktigt eller mycket viktigt att djur får vistas utomhus
  • 79 % anger att djuren behandlas bättre i Sverige som ett av de främsta skälen till att de väljer svenska animaliska produkter
  • 45 % svarade att de oftare skulle välja bort svenska animaliska produkter om djuren behandlades som i övriga EU  
  • 11 % är beredda att betala för svenska mervärden om djurskyddslagstiftningen inte skulle vara bättre än i övriga EU
  • 5 % angav att de inte köper kött överhuvudtaget och 3 % angav att de inte köper animaliska mejeriprodukter

En debattartikel på ämnet publicerades i Svenska Dagbladet 2 mars, underskriven av förbundsordförande Camilla Bergvall och andra djurskyddsorganisationer.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17–19 februari 2021 har sammanlagt 1007 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: