Djurens Rätt
10 September 2014

Sverige behöver en djurskyddsmyndighet

Följande debattartikel av Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom publiceras den 10 september på FoodMonitor.se.

Fredrik Reinfeldt sa i en intervju förra veckan att det är viktigt att slå vakt om den profil som Sverige har fått, och han pratade om en stolthet över förhållandena för djuren i Sverige. Statsministern verkar dock inte inse kopplingen till strikta djurskyddsregler, utan säger samtidigt att han kan tänka sig att lätta på djurskyddet. Sedan Djurskyddsmyndigheten lades ned av den borgerliga regeringen 2007 ligger det centrala ansvaret för det svenska djurskyddet på Jordbruksverket. Det politiska styret faller under landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C). Jordbruksverket har den dubbla rollen att arbeta både för ett gott djurskydd och "för ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv".

Djurvälfärd som inte går att mäta i kronor eller som inte direkt bidrar till ekonomisk vinning kompromissas bort i allt högre grad.

De senaste åren har Djurens Rätt noterat att djurindustrins ekonomiska intressen för en ökad konkurrenskraft väger allt tyngre när Jordbruksverket ska uppfylla sitt uppdrag. Djurskyddsaspekterna står ofta i direkt motsats till branschens önskningar om lättnader i djurskyddet. I dessa avvägningar är det djurens välmående som gång på gång tvingas stå tillbaka. Sommarbetet för svenska kor är ett aktuellt exempel. Jordbruksverket skriver själva att en stor del av djurens välfärd beror på möjligheten att utföra ett naturligt betesbeteende och möjlighet till motion.

Trots detta har Jordbruksverket nu gjort en utredning om hur beteskravet för kor påverkar lönsamheten i svenska mjölkföretag. Huvudfokus ligger åter på lönsamhet på bekostnad av djuren. Den skrämmande trenden är att djurvälfärd som inte går att mäta i kronor eller som inte direkt bidrar till ekonomisk vinning kompromissas bort i allt högre grad.

Vi har alla någon gång förfasats över djurskyddsskandaler i media. Djurhållare som utsätter sina djur för vanvård avslöjas, och det brukar följas av utfästelser om utökad kontroll. För att upptäcka vilka djurhållare som inte följer reglerna är det av yttersta vikt att det görs oanmälda kontroller. Jordbruksverket påbörjade förra sommaren tillsammans med LRF den så kallade Förenklingsresan under vilken de besökt lantbrukare för att höra vad de upplever som krångligt i sin vardag.

En av de punkter som togs upp från lantbrukarnas sida var att djurskyddskontroller inte alltid aviseras i förväg. Jordbruksverket kommer som en följd av detta att prioritera att en större del av kontrollerna ska föranmälas än tidigare. Jag vill slå larm för att det är en oroväckande utveckling.

Djurens Rätts ståndpunkt att djurskyddskontrollerna ska göras oanmälda har stöd i EU:s kontrollförordning som säger: "Offentlig kontroll skall genomföras utan förvarning, utom i samband med revision och liknande fall då det krävs att foder eller livsmedelsföretagaren underrättas i förväg ." Oanmälda kontroller ska vara regeln, föranmälan ska endast tillämpas när situationen verkligen kräver det. Sverige är på väg i motsatt riktning.

Jordbruksverket och landsbygdsministern låter gång på gång näringens intressen väga tyngre än djurskyddet. Det står klart att Sverige behöver en myndighet som står på djurens sida.

Camilla Björkbom
Förbundsordförande, Djurens Rätt

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: