Djurens Rätt
13 December 2019

Sverige ett av fyra EU-länder med mer än 100 000 kycklingar per gård

EPRS arbetar med att ge underlag för lagstiftning inom EU. Enligt deras nya rapport är intensiv kycklinguppfödning med snabb tillväxt ett av de största problemen inom kycklingindustrin. Den snabba tillväxten leder till problem för kycklingarnas välfärd och den intensiva produktionen är dålig för den omkringliggande miljön. Även antibiotikaanvändningen är hög för kycklingar i intensiv produktion. I Sverige används koccidiostatika rutinmässigt.

Intensiv broilerproduktion karakteriseras av höga beläggningsgrader, snabb tillväxt, väldigt stora gårdar och inomhus-djurhållning. 

90 % av kycklingarna i EU hålls på sätt som kan karakteriseras som intensiv produktion, medan siffran ligger på hela 99 % i Sverige. De flesta gårdar har beläggningsgrader, trängsel, med över 33 kg per kvadratmeter (15-17 st per kvadratmeter när de väger 2 kg) i EU inklusive Sverige. Kycklingarna slaktas redan vid 35-42 dagars ålder. Att det är möjligt beror på avel för snabb tillväxt. Den snabba tillväxten och trängseln leder bland annat till hälsoproblem och inaktivitet, medan hälsosamma kycklingar är aktiva en stor del av deras vakna tid. 

Flera problem med snabb tillväxt är benproblem, hältor, ascites och plötslig död.

Den enda berikningen i de flesta kycklingstallar är spån på marken, vatten och foder. De saknar sittpinnar, sandbad och gömställen. Något som gör att de stör varandra när andra sover eftersom alla tiotusentals kycklingar inte sover samtidigt. 

Framtidens kycklingproduktion

Men rapporten tar också upp att framtiden ser ljusare ut för kycklingarna. Den produktionsform som förväntas växa är den som är semi-intensiv, med lägre beläggningsgrader än industriell produktion och med mer långsamväxande kycklingar. Det är något som Djurens Rätt jobbar för, tillsammans med ett 30-tal andra organisationer i Europa genom European Chicken Commitment. Detta för att öka välfärden hos de kycklingar som har det sämst idag. 

Kycklingkonsumtionen förväntas fortsatt öka inom de närmsta 10 åren i EU. Därmed är det av oerhörd vikt att det finns incitament för ökad välfärd för de kycklingar som befinner sig i industrin och att det i sin tur också kan leda till minskad konsumtion.

Läs hela rapporten på engelska här.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: