Djurens Rätt
01 December 2021

Sverige har fått en ny landsbygdsminister

Med åtta månader kvar till kommande riksdagsval har Anna-Caren Sätherberg blivit utsedd till Sveriges landsbygdsminister av statsminister Magdalena Andersson. Sätherberg har tidigare varit oppositionsråd i Åre och riksdagsledamot med tunga uppdrag i bland annat näringsutskottet. Nu får Sätherberg ta över ansvaret för djurskyddsfrågorna som är ett av landsbygdsministerns ansvarsområden. 

– Utmaningarna inom svenskt djurskydd är många och behöver ett modigt ledarskap. Det gäller inte minst den oetiska och riskfyllda situationen på svenska minkfarmer. Jag är glad att Sverige återigen har en ansvarig minister på plats och hoppas att Sätherberg är beredd att jobba för ett stärkt djurskydd, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Till landsbygdsministerns ansvarsområden hör näringsfrågor, landsbygdsfrågor och djurskyddsfrågor. Landsbygdsministern är ansvarig för jordbruksverket som också har ett tudelat uppdrag, både för djurskydd och för att säkerställa ekonomisk lönsamhet för svenska företag. 

– Jag hade helst sett att Magdalena Andersson utsett en djurskyddsminister, det hade minskat risken för att djurskyddsfrågorna hamnar i skymundan när de ställs mot ekonomiska intressen. En sådan ministerpost bör också kombineras med en särskild djurskyddsmyndighet, säger Camilla Bergvall. 

Sedan en vecka tillbaka har Djurens Rätt ett upprop för att statsministern bör utse en  djurskyddsminister. Uppropet har hittills samlat nära 3 000 underskrifter. Djurens Rätt har under veckan skickat brev både till den nyvalda statsministern Magdalena Andersson och till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. I brevet lyfts särskilt tre frågor fram som viktiga att ta tag i omgående för den tillträdande regeringen, även listade nedan. 

1. Avveckla pälsdjursfarmningen

Omkring 500 000 minkar hålls i burar inom den svenska pälsdjursindustrin där de saknar möjlighet till naturligt beteende. Nära 8 av 10 svenskar vill att minkfarmerna förbjuds (Novus 2021). Under pandemin har uppfödningen stoppats tillfälligt på grund av smittoriskerna, men uppfödningen blir återigen tillåten i vår trots att risker kvarstår. Djurens Rätt anser att regeringen bör sätta ett slutdatum då minkfarmerna ska ha fasats ut, precis som 18 andra länder i Europa redan har gjort. 

2. Satsa på växtbaserat i Livsmedelsstrategin

I Sverige finns många innovativa lantbrukare och företagare som står redo att expandera och möta efterfrågan när den globala marknaden för växtbaserad mat och dryck nu växer. Det är en mycket positiv utveckling för klimat, miljö, hälsa och djurvälfärd. Djurens Rätt ser att Sverige behöver mål för ökad produktion av växtbaserad mat under genomförandet av Livsmedelsstrategin och i kommande strategidokument inom området. 

3. Höj anslagen för forskning om alternativ till djurförsök

Djurfria forskningsmetoder har potential att vara effektivare, mer tillförlitliga och billigare än djurförsök. Dessutom öppnar den nya tekniken en väg bort från plågsamma försök som görs på djur. Sverige har god potential att göra Sverige ledande inom Life Science och bör investerar i djurfria forskningsmetoder. Anslagen för forskning som rör alternativa metoder bör höjas från dagens öronmärkta 15 miljoner kronor till minst 150 miljoner kronor.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: