Djurens Rätt
12 May 2013

"Sverige måste upphöra med pälsdjursfarmning" - Uttalande antaget vid Djurens Rätts riksstämma 2013 i Umeå

Nära en miljon minkar föds upp och dödas på ett 60-tal pälsdjursfarmer runt om i Sverige, varje år. De lever hela sina liv i små gallerburar. De får aldrig möjlighet att simma, klättra eller jaga. I fångenskap får de aldrig känna gräs under tassarna eller möjlighet att röra sig fritt.

Detta är djurskyddslagens fjärde paragraf – något pälsdjursfarmerna i Sverige ej uppfyller: "Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt."

Den statliga pälsdjursnäringsutredningen fastslog 2003 att pälsdjursfarmerna skulle få till år 2010 på sig att förbättra situationen så att djurskyddslagen skulle följas – annars borde näringen helt eller delvis förbjudas. Nu är det år 2013 och lagen efterföljs fortfarande inte i den utsträckning som krävs för minkarnas välmående.

Ett flertal andra europeiska länder har insett att det inte går att kombinera pälsdjurfarmning med ett modernt djurskydd. Storbritannien, Österrike, Kroatien och Bosnien-Hercegovina har redan förbjudit pälsdjurfarmning. I år har också Nederländerna och Slovenien beslutat att upphöra med detta.

I Schweiz är reglerna så stränga att det inte finns några pälsfarmer kvar och även Italiens och Tysklands minkfarmer ser ut att vara på väg att avvecklas på grund av strängare regler. Nederländerna och Kroatien tillhörde världens största producenter av mink- respektive chinchillapäls, men har trots detta infört förbud av pälsfarmning på etisk grund.

Om Sverige vill fortsätta säga att vår djurskyddslag är en av de bästa i världen kan vi inte fortsätta att ha en pälsdjursfarmning som bryter mot denna. Sju av tio svenskar vill se ett förbud mot minkfarmer enligt en nyligen utförd opinionsundersökning. Det är dags att Sveriges politiker kommer i takt med folkets vilja i denna fråga och förbjuder pälsfarmning.

Uttalandet antaget på Djurens Rätts riksstämma i Umeå den 12 maj 2013.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: