Djurens Rätt
04 November 2020

Sverige satsar miljoner på kritiserade fiskodlingar

Sotenäs kommun i Västra Götalands län har beviljats 8,7 miljoner kronor från Europeiska Havs- och Fiskeriprogrammet för att etablera en verksamhet där 100 000 ton lax, eller över 30 miljoner individer, ska produceras i så kallade fiskodlingar på land. Projektet stöttas av regeringen, som har pekat ut det som kallas vattenbruk som en framtidsbransch. ”Det är viktigt och glädjande att vi kan stötta Sotenäs kommun” säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett uttalande om projektet.

Men Djurens Rätts etolog Anna Harenius är kritisk.

– Satsningen presenteras som en bra nyhet, men att miljontals fiskar ska slaktas med tveksamma metoder nämns inte. Det finns inga kommersiellt gångbara slaktmetoder som bedövar fiskarna snabbt idag. Det här är lidande på bekostnad av skattemedel om de inte väntar in forskning för bättre slaktmetoder, säger Anna Harenius.

Av de 8,7 miljoner kronorna i projektet kommer 70 procent från EU-medel, resterande del är statliga medel.

Samtidigt rapporterar tidningen Syre att staten satsar ytterligare 2,4 miljoner kronor på fiskodlingar.

– Det är först och främst väldigt problematiskt att satsa på ökad produktion i den här branschen. Vi skulle istället vilja att det satsas på forskning om djurvälfärd, säger Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Bergvall till tidningen.

Fiskar som föds upp i så kallade odlingar utsätts för stort lidande orsakat av trängseln och sysslolösheten i inhägnaderna. De stressas svårt av trängsel, hantering, transporter och slakt.

Bedövningsmetoden med koldioxid är vanligast för svensk fiskslakt idag. Metoden är så ineffektiv att det inte ovanligt att avblodning sker när fiskarna är vid fullt medvetande. Det strider mot djurskyddslagen.

Fiskar som föds upp för slakt räknas i vikt och inte som individer, men uppskattningsvis rör det sig om mellan fem och tio miljoner fiskar om året i Sverige, något som skulle mer än tredubblas om tidigare nämnda anläggning i Sotenäs etableras.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: