Djurens Rätt
20 June 2018

Sverige vill driva frågan om ett globalt förbud mot djurförsök för kosmetika

I en skriftlig fråga i riksdagen den 7 juni undrar riksdagsledamoten Jens Holm (V) om Sverige avser att inom FN verka för ett globalt förbud mot djurtestad kosmetika.

Jens Holm skriver:

”För fem år sedan trädde EU:s förbud mot djurtester för kosmetika i kraft. Förra månaden röstade EU-parlamentet med bred majoritet igenom en resolution där man kräver att EU ska driva ett globalt förbud mot djurtester för kosmetika.

Nu har Sverige som medlemsland i FN möjligheten att kliva fram för att bygga en stark koalition och inom FN verka för att en internationell konvention mot kosmetikatester på djur blir verklighet. Målet är att en sådan resolution ska kunna finnas på plats till 2023.”

Frågan besvarades av socialminister Annika Strandhäll (S), som svarar så här angående den resolution som EU-beslutat om:

”I resolutionen krävs ett globalt stopp för kosmetikatester på djur samt ett förbud mot handel med kosmetiska ingredienser och produkter som testats på djur. Resolutionen uppmanar vidare EU för att verka för ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur inom FN:s ramverk.

Europaparlamentet har skickat resolutionen till rådet och kommissionen och nu blir det upp till dessa institutioner att reagera på resolutionen.

Frågan om ett globalt förbud mot djurförsök på området är något som med fördel kan drivas gemensamt på EU-nivå. Regeringen avser lyfta frågan när den tas vidare på EU-nivå.”

Med tanke på att 80 procent av världens länder fortfarande tillåter djurförsök för kosmetika, och att mer än en halv miljon djur utsätts för lidande i tester för kosmetika och hygienprodukter varje år, är det glädjande att Sverige nu visar att de är beredda att driva på frågan på EU-nivå och att det finns länder som är beredda att vara drivande i frågan.

Här kan du läsa Djurens Rätts skrivelse till minister Annika Strandhäll från den 13 juni där vi informerar om den aktuella situationen kring djurförsök för kosmetika och våra krav.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: