Djurens Rätt
22 November 2017

Sveriges nya 3R-center invigt

Djurens Rätt har i flera år arbetat för att det ska bildas ett kompetenscentrum för 3R-frågor och skrev i ett remissyttrande den 7 september 2011: "I Sverige är det inte någon myndighet som har resurser för, och som aktivt arbetar med, att främja användning av och att sprida information om 3R. Djurens Rätt föreslår därför att det ska skapas ett 3R-center med ansvar för dessa uppgifter". Detta center invigdes igår!

Begreppet 3R är centralt i arbetet för att ersätta djurförsöken och syftar på att ersätta djurförsök med andra metoder (Replace), att minska antalet djur (Reduce) och att förfina, i betydelsen minska lidandet (Refine). Det är dessa tre målsättningar som det nationella center som invigdes igår ska arbeta med.

3R-centret, som är placerat på Jordbruksverket, kommer att arbeta nära universitet och högskolor, företag, forskningsfinansiärer, organisationer och andra länders 3R-center. Centret kommer också att verka för att mer kunskap om de tre R:en tas fram.

– Centrets mål är färre djur i försök genom att främja djurfria forskningsmetoder. I försök där djur används vill vi öka kunskapen om vikten av att djurens välfärd ska stå i fokus, säger Torsten Jakobsson som är projektledare för Sveriges 3R-center.

Djurens Rätt var länge kritiska till att centret saknade tillräcklig finansiering för att utföra sin verksamhet, men i den budget som presenterades av regeringen hösten 2016 fanns det avsatt 15 miljoner kronor årligen fram till år 2020 till verksamheten.

Centret kommer att styras av en nationell kommitté och en av ledamöterna i kommittén är Staffan Persson, ansvarig för djurförsöksfrågor på Djurens Rätt. Den nationella kommittén ska med hjälp av centret ge råd åt behöriga myndigheter i frågor som rör försöksdjur.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: