Djurens Rätt
14 June 2018

Sveriges nya djurskyddslag har röstats igenom

Det hann gå 2 390 dagar mellan att utredaren Eva Eriksson presenterade sitt förslag till ny och moderniserad svensk djurskyddslag till dagens omröstning i riksdagen då lagen klubbades igenom. Den nya djurskyddslagen, som träder i kraft 1 april 2019, ersätter den nuvarande som är från 1988.

Djurens Rätt har vid flera tillfällen kommenterat både innehållet i den nya lagen och det faktum att lagförslaget har dragit ut på tiden. Fortfarande saknas viktiga delar, men vi gläds åt:

  • att vi nu äntligen får ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus
  • att Lex Maja – en sekretessbrytande lag för personal inom hälso- och sjukvården - blir verklighet
  • att det införs ett förbud mot att överge katter (och andra tamdjursarter).
  • att det tydliggörs att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt och att beteendestörningar ska förebyggas

Här kan du läsa mer om vad vi anser är bra och dåligt i den nya djurskyddslagen

Inför dagens omröstning debatterades under förmiddagen den nya djurskyddslagen i riksdagens kammare. I debatten framförde ledamöterna från Allianspartierna kritik mot förslaget och efterfrågade en mer målstyrd, snarare än detaljstyrd, djurskyddslag. Ledamöterna från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet, lyfte istället fram de positiva sidorna av den nya lagen, men mest glöd i debatten blev det när den svenska pälsdjursfarmningen diskuterades.

Regeringen har vid sidan av den nya djurskyddslagen gett Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Det är glädjande att förhållandena för pälsdjuren finns med som en prioriterad fråga, men bl.a. Jens Holm (V) lyfte flera gånger i debatten fram att regeringen borde lagt fram ett förslag om krav på simvatten för minkar. Han fick i debatten delvis medhåll av Miljöpartiets Emma Nohrén som sa att hon har svårt att tänka sig att minkar kan utföra sitt naturliga beteende utan simvatten.

Inför omröstningen fick Jens Holm också medhåll av Carl Schlyter (MP) och Birgitta Ohlsson (L), två riksdagsledamöter som deklarerade att de kommer rösta mot sina partier och för den reservation som innebär ett förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige.

Det blir därmed återigen tydligt att frågan om pälsdjursfarmerna saknar politisk färg och istället handlar om en respekt för djuren - i Norge var det t.ex. Liberalernas systerparti Venstre i regeringsförhandlingarna drev igenom en avveckling av pälsdjursfarmningen i Norge till år 2025.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: