Djurens Rätt
24 June 2014

Sveriges sista chinchillafarm tvingas stänga

Tidigare i vår genomförde Länsstyrelsen en oanmäld inspektion utanför Enköping på Sveriges enda chinchillafarm. Inspektionen gjordes med anledning av att ny lagstiftning kring hållning av chinchillor för deras päls trätt i kraft. Länsstyrelsens bedömning var då att det fanns flera allvarliga brister i verksamheten. Det kunde även finnas brister som ej uppmärksammades under inspektionen, skriver länsstyrelsen i sin kontrollrapport.

Nu har länsstyrelsen beslutat att förbjuda farmaren att fortsätta med sin verksamhet med stöd av §26 i djurskyddslagen för att man inte kunnat rätta till de brister som de fann. Uppfödaren förbjuds på nio punkter, som bland annat rör chinchillornas utrymme, att fortsätta med sin verksamhet.

Beslutet börjar gälla omedelbart om en månad, oavsett om överklagan inkommer. Länsstyrelsen skriver också i beslutet att de kommer att följa upp att förbudet följs. Om så inte är fallet kommer åtgärder vidtas som kan innebära ett förbud att ta hand om djur.

Uppfödaren håller idag både chinchillor för päls och för att sälja som sällskapsdjur. Chinchillafarmaren har drivit verksamheten i 50 år. Uppfödningen idag rör omkring 113 vuxna chinchillor, flera av honorna hade under inspektionen även ungar och en ny avelshane har nyligen köpts in. Det är ännu oklart vad som kommer att hända med chinchillorna som idag finns på farmen.

Djurens Rätt har i många år arbetat för att en avveckling av all pälsdjursfarmning ska ske. 2001 avvecklades rävfarmerna och nu 2014 kan vi glädjas åt att chinchillafarmerna gått samma väg. Nu hoppas vi att riksdag och regering förstår att en naturlig utveckling är att också avveckla den enda kvarvarande formen av pälsdjursfarmning i Sverige - minkfarmningen. Läs mer om vår aktuella kampanj för minkarna - DITT LIV - MITT VAL.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: