Djurens Rätt
22 June 2015

Sveriges vargjakt kan komma att hamna i EU-domstolen

Ett motiverat yttrande är den strängaste formen av reaktion från EU-kommissionen. Nästa steg är att ärendet hamnar i EU-domstolen.

Kommissionen hävdar att de Sveriges beslutade vargjakt sedan 2010 systematiskt strider mot EUs habitatdirektiv.

EU-kommissionen skriver:

- Jakt tillåts endast under vissa strikta villkor. Eftersom Sverige tillät licensjakt 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, har landet infört ett systematiskt förfarande som strider mot habitatdirektivet.

- Framför allt uppfyller Sverige inte sina förpliktelser eftersom landet inte överväger andra tillfredsställande alternativ eller ser till att licensjakten sker under strängt kontrollerade förhållanden, selektivt och i begränsad omfattning.

Svenska Rovdjursföreningen skriver på sin hemsida att kommissionen påpekar att trots att vargen är strikt skyddad art i Sverige har man inte kunnat visa att jakten inte hotar den lokala vargpopulationens möjligheter att nå "gynnsam bevarandestatus".

Om Sverige inte, inom två månader, kommer med ett godtagbart svar kan frågan komma att dras inför EU-domstolen.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: