Djurens Rätt
08 January 2020

SVT fälls av granskningsnämnden

Under början av 2019 gjorde Göteborgs-Posten en större granskning av djurrättsrörelsen med fokus på aktivister från organisationer som använder sig av hot och våld – något som Djurens Rätt tydligt tar avstånd ifrån. Även SVT påbörjade en granskning som resulterade i bland annat ett inslag på SVT:s Rapport om Djurens Rätt.

I inslaget togs det bland annat upp att Djurens Rätt har anställda som har begått brott, händelser som låg mer än 20 år tillbaka i tiden och handlade om öppen civil olydnad utan hot och hat. Djurens Rätt bemötte påståendena i inslaget här och gjorde även en anmälan till granskningsnämnden gällande brist på opartiskhet och saklighet.

I sitt beslut tar granskningsnämnden fasta på en rubrik i SVT Text om att “Brottslighet präglar Djurens Rätt”, en rubrik nämnden ansåg vara osaklig och felaktig. Granskningsnämnden uttryckte i sitt beslut förståelse för Djurens Rätts övriga synpunkter.

– Vi är nöjda med att den rubriken fälldes. Rubriker används för att jaga klick, men det måste finnas någon balans och saklighet. Att annat i granskningen friades i nämnden är vi mindre nöjda med, men vi gläds åt att granskningsnämnden också såg det orimliga i SVT Text:s ordval, säger Sarah Mansouri, kommunikationschef på Djurens Rätt.

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: