Djurens Rätt
06 January 2015

Sydkorea förbjuder djurförsök för kosmetika

Sydkoreas myndighet med ansvar för jordbruks-, livsmedels, och landsbygdsfrågor har gått ut med information om att landet kommer att införa ett förbud mot djurförsök för kosmetika. Förbudet ska träda i kraft till år 2018, två år tidigare än vad som inledningsvis informerades om.

Beslutet ingår i Sydkoreas 5-årsplan för att stärka djurskyddet i landet. Förbudet gäller enligt Cruelty Free International endast djurförsök på slutprodukter men enligt organisationen finns en öppning för att förbudet kan komma att utvecklas till att gälla även ingredienser och därmed efterlikna det förbud som finns i t.ex. EU.

Sydkorea blir i och med beslutet det andra landet i Asien, efter Indien, som förbjuder djurförsök för kosmetika.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: