Djurens Rätt
10 September 2021

Sydkorea på väg att erkänna djur som kännande varelser

Antalet fall av djurplågeri har ökat från 69 fall år 2010 till 914 år 2019 i Sydkorea, och mer än 10 miljoner sydkoreaner lever nu med djur hemma. Detta, tillsammans med en omtalad händelse år 2018 där en hund begravdes levande, skapade en diskussion om att skyddet för djur i Sydkorea måste skärpas.

Och in en intervju med nyhetsbyrån Reuters säger en representant för landets justitieministerium nu att landet kommer lägga fram ett lagförslag som erkänna djur som kännande varelser. Förslaget har brett stöd och förväntas antas i parlamentet under hösten.

Redan idag säger lagstiftningen i Sydkorea att personer kan dömas till tre års fängelse för djurplågeri, men i praktiken har straffen som utdelas för djurplågeri varit låga då djur har setts som objekt snarare än kännande varelser. Detta vill den nya lagstiftningen ändra på. Med lagen som erkänner djur som kännande varelser ges domstolar större möjligheter att utdela kännbara straff.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: