Djurens Rätt
23 August 2016

Taiwan får ett djurparti

Partiet, The Taiwan Animal Protection Party, bildades den 8 augusti och har nu som mål att placera djurfrågan på den politiska agendan i Taiwan.

- Djurrättsrörelsen har ett starkt stöd men att så många olika kampanjer drivits gör att framstegen varit små. Förändring i lagstiftningen kräver enträget arbete och solidaritet. Det är därför partiet har bildats. Att delta politiskt är det mest direkta sättet att förändra systemet, sa Hua Pei-chun till medier i samband med att partiet bildades.

Enligt Hua Pei-chun så kommer partiet att ställa upp i både centrala och lokala val för att föra djurens talan.

Källa och läs mer

First Political Party Dedicated to Animal Protection Founded in Taiwan, The News Lens, 22 augusti 2016

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: