Djurens Rätt
17 January 2013

Taiwan förbjuder sälprodukter

Taiwan har nu antagit en lagstiftning som förbjuder import av sälprodukter, som exempelvis sälolja, päls och kött från säl. I likhet med EU-förbudet gäller det enda undantaget produkter från småskalig jakt bedriven av ursprungsbefolkning.

Mellan 2007 och 2011 var Taiwan världens fjärde största importör av sälolja, och den tredje största importören av sälkött. En drastisk minskning i försäljningen av sälolja har setts sedan dess, till följd av kampanjer mot säljakt. Detta trots att den kanadensiska regeringen storsatsat på den asiatiska marknaden efter EU-förbudet.

Förbud mot handel med sälprodukter finns nu i 34 länder, utöver EU-länderna även i bland annat Ryssland och USA.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: