Djurens Rätt
11 July 2020

Tidigare stopp för pälsdjursfarmer i Nederländerna

Anledningen till beslutet är att minkar på minst 17 farmer konstaterats smittade av covid-19 som tros kunna spridas från minkar till människor. 

Sedan tidigare fanns ett beslut om att farmerna skulle stängas till år 2024, men på grund av spridningen av covid-19 på farmerna röstades en omedelbar stängning igenom.

Samtliga farmer i Nederländerna ska nu preliminärt stängas ner under 2020, men hur det ska ske kommer beslutas under hösten.

Uppdatering 28 augusti 2020

Den nederländska regeringen har beslutat att alla minkfarmer måste stängas ned senast mars 2021 på grund av risken för smitta av covid-19. Redan har en tredjedel, eller 40-talet farmer, stängts på grund av utbredd smitta hos minkarna. Kvarvarande farmer kommer att kompenseras ekonomiskt eftersom förbudet tidigarelagts från 2024. Samtliga minkar som inte är smittade får slaktas och säljas som päls fram till mars.

Uppdatering 8 januari 2021

Den 8 januari 2021 trädde förbudet mot pälsdjursuppfödning i kraft i Nederländerna. Den sista minkfarmen stängde ett par veckor tidigare.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: