Djurens Rätt
09 December 2020

För tidigt avvanda kattungar – ett ökande djurskyddsproblem

Bakom förändringen ligger att Jordbruksverkets i de nya föreskrifterna för hållning och katt skriver att avvikelser från reglerna om att kattungar ska stanna minst 12 veckor hos mamman får göras om under två förutsättningar. Att kattungarna helt och hållet har gått över till fast föda och att en veterinär bedömt att kattungarnas hälsa och välfärd i övrigt är god.

Enligt länsstyrelserna ska denna möjlighet gälla högst ett par dagar och i undantagsfall, medan det nu ses som ett kryphål för att regelbundet kunna separera och sälja kattungar redan vid 8-10 veckors ålder.

Djurens Rätt varnade för problemet redan när förslaget till nya regler presenterades, och där kravet på minst 12 veckor för avvänjning av katter gjordes om från en regel till ett allmänt råd.

 Jordbruksverket gick i och med ändringen också emot Vetenskapliga rådets rekommendationer. I sitt yttrande kring förslaget skrev rådet att: "Avvänjning och separation […] av kattungar före 12 veckors ålder medför ökad risk för beteendestörningar och bör därför undvikas".

Länsstyrelsen i Gävleborg är en av de länsstyrelser som gått ut med en varning om att problemet börjar bli mer vanligt förekommande. De poängterar att det går att bli anmäld för brott mot djurskyddslagen om avvänjningen av kattungarna sker för tidigt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: