Djurens Rätt
23 February 2012

Tillåtet för kommuner att ställa djurskyddskrav i upphandling

Fallet det handlar om är Sigtuna kommun, som bl.a. ställt krav om hur lång tid transporter till slakteri får ta, samt om bedövning i samband med slakt. Beslutet överklagades av grossistföretaget Servera, som krävde att kommunen skulle bevisa att dålig djurvälfärd försämrar kvalitén på maten för att Sigtuna skulle få ställa sådana krav.

I en första instans kom förvaltningsrätten fram till djurskyddskraven var otillåtna enligt EU-rätten och bestämde att upphandlingen skulle göras om. Förvaltningsdomstolen menade att de ställda djurskyddskraven var mer långtgående än EU:s regler, och det bedömdes vara svårt att kontrollera att kraven verkligen efterlevs. Därmed ansåg domstolen att lagen om offentlig upphandling inte följs.

Domen överklagades och kammarrätten i Stockholm konstaterar i sitt beslut att en kommun kan ställa krav om antibiotikaanvändning, transporttider och slaktmetod vid upphandling av livsmedel, och att kraven är tillåtna enligt lagen om offentlig upphandling.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: