Djurens Rätt
27 October 2022

Tio åtgärder för ett stärkt djurskydd för fiskarna

Det är idag väl belagt att fiskar kan känna smärta och lidande. Ändå behandlas de ofta som om de vore känslolösa varelser. Det finns över 30 000 fiskarter, med både gemensamma och artspecifika beteenden och behov och fantastiska förmågor.

För människors konsumtion föds fiskar antingen upp i fabriker (så kallade vattenbruk eller fiskodlingar) eller fångas vilt i kommersiellt fiske. I båda dessa industrier räknas fiskarna i i ton och inte i antal individer, vilket gör det svårt att veta exakt hur många fiskar det rör sig om. Uppskattningsvis är det omkring en till två tusen miljarder (en till två biljoner) fiskar, som fångas och dödas varje år globalt inom fisket. I fiskfabrikerna är motsvarande siffra 50-150 miljarder.

– Fiskar måste börja ses och behandlas som de kännande individer de är, det är ohållbart att prata om att utöka fiskfabrikerna när det redan finns så många djurskyddsbrister. Fiskar som föds upp i svenska fabriker utsätts till exempel fortfarande för plågsam koldioxidbedövning inför slakt. Det krävs nu handling mot lidandet och för ökad djurvälfärd för fiskarna, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Tio av de viktigaste åtgärderna för att förbättra fiskarnas välfärd: 

  1. Fiskar ska i högre grad börja ses och behandlas som de levande, kännande individer de är. 
  2. En stärkt djurskyddslagstiftning för fiskar på EU-nivå.
  3. En stärkt nationell djurskyddslagstiftning för fiskar.
  4. Ett förbud mot koldioxidbedövning av fiskar vid slakt. 
  5. Mer resurser till forskning om djurskydd vid slakt av fiskar.
  6. De fiskar som fångats inom fisket ska omfattas av djurskyddslagstiftningen. 
  7. Certifieringar av fiskprodukter ska inkludera relevanta kriterier om djurvälfärd i sina fiskkriterier. 
  8. Ett förbud mot bottentrålning och bomtrålning.
  9. Upphandlingsmyndigheten ska lägga till kriterier om djurskydd och djurvälfärd i sina kriterier om fiskar, till exempel vad gäller bedövning och slakt.
  10. EU-kommissionen ska besluta om att inrätta ett europeiskt referenscenter för djurvälfärd med inriktning på fiskar.

Läs positionspappret i sin helhet här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: