Djurens Rätt
02 May 2019

Transportera köttet istället för levande djur

Den 14 februari röstade Europaparlamentet igenom en resolution bland annat för att EU-kommissionen och medlemsländer ska ta fram en strategi för att ersätta transporter av levande djur till slakt med transporter av kött. Ett positivt steg för att minska lidandet som orsakas av många och långa djurtransporter i Europa.

Det uttrycks ofta att i Sverige ska vi ha den bästa djurvälfärden. Det håller vi med om att den bör vara, men dessa ord förpliktigar. Nu har EU-parlamentet skickat en tydlig signal till både kommissionen och medlemsstaterna. Sverige behöver skruva upp sina ambitioner och utarbeta en plan för att ställa om till att transportera kött istället för djur.

I Sverige får det gå upp till tolv timmar från att en kyckling eller höna packas ned i en transportbur tills att den ankommer till slakteriet.

...

Transporter är väldigt stressande för djur och vi har under många års tid återkommande fått skrämmande rapporter från Europas djurtransporter. Vägarna kantas av bristande kontroll och skandaler. Djuren påverkas negativt bland annat av på- och avlastning, att blandas med främmande individer på transporten, av kraftig kyla eller värme, trängsel, lastbilens svängningar och vibrationer och den främmande miljön.

I Sverige får det gå upp till tolv timmar från att en kyckling eller höna packas ned i en transportbur tills att den ankommer till slakteriet. Under den tiden får djuren ingen mat eller vatten och transportburen är så trång att de knappt kan röra sig. Det är inte ovanligt med skador, vilket kycklingskandalen vid Guldfågelns slakteri på Öland tydligt visat där 1800 kycklingar per dag upptäckts med skadade vingar.

...

Vi uppmanar regeringen att åta sig att utveckla en plan för att understödja att vi i Sverige går från transporter av djur för att istället transportera kött.

Läs hela debatten på Altinget

Sebastian Wiklund

Sebastian Wiklund

Samhällspolitisk chef
Dela: