Djurens Rätt
05 May 2015

Tre minkfarmer i Blekinge hotas av miljonviten

Ny information från Länsstyrelsen i Blekinge visar att totalt tre minkfarmer riskerar vite i miljonbelopp ifall de inte gör sig av med minkarna på farmerna innan den 1 augusti 2015. Alla tre farmerna ägs och drivs av samma person som nu alltså måste göra sig av med de totalt drygt 87 000 minkar som beräknas finnas på farmerna. Detta eftersom ingen av farmerna längre har tillstånd att bedriva pälsdjursuppfödning.

Den vanliga proceduren vid sådana här tillfällen är att minkarna avlivas och pälsas, så som det normalt skulle gjorts i november. Minkar är en art inom familjen mårddjur, som är ett rovdjur, därför finns det ingen möjlighet att ta hand om minkarna för ”sällskap eller hobby”. Det är inte tillåtet att hålla minkar överhuvudtaget utan tillstånd enligt djurskyddslagen. Därför kan tyvärr ingen räddningsaktion genomföras likt den som skedde kring Sveriges sista chinchillafarm som nyligen stängdes.

Det positiva i detta är såklart att Länsstyrelsen tagit bristerna i djurhållningen på allvar och valt att dra in, samt avslå deras ansökningar om nya tillstånd. Det betyder att inga nya minkar heller får lov att födas upp på farmerna så länge de bryter mot viktiga regler kring antal djur, burstorlekar och liknande.

Här följer en utförligare beskrivning av de tre farmerna som hotas av miljonvite om de inte gör sig av med djuren innan den 1 augusti 2015:

  • Farm 1: Den 27 mars 2015 beslutade Länsstyrelsen att avslå farmarens ansökan om tillstånd för uppfödning av mink och därför kräver de nu att han gör sig av med minkarna på farmen. Det totala antalet djur på farmen skulle enligt länsstyrelsens beräkningar omfatta 28 609 minkar. Om farmaren inte gör sig av med minkarna riskeras vite på 7 152 250 kronor*.
  • Farm 2: Den 27 mars 2015 beslutade Länsstyrelsen att återkalla farmens tillstånd för pälsdjursuppfödning och beslutade även samma dag att avslå bolagets ansökan om nytt tillstånd för pälsdjursuppfödning. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 26 § djurskyddslagen att farmaren snarast, dock senast den 1 augusti 2015, gör sig av med samtliga minkar som hålls på farmen. Det totala antalet djur i verksamheten beräknas omfatta 50 636 minkar. Om inte föreläggandet om att göra sig av med minkarna har iakttagits inom ovan angiven tid åläggs farmaren att betala ett vite på 12 600 000 kr*.
  • Farm 3: Den 27 mars 2015 beslutade Länsstyrelsen att avslå farmens ansökan om tillstånd för pälsdjursverksuppfödning. Mot bakgrund av beslutet har Länsstyrelsen tagit upp frågan om att förelägga bolaget att göra sig av med samtliga minkar som bolaget håller. Det totala antalet djur som hålls på farmen beräknas till 7 800 minkar. Om inte föreläggandet har iakttagits inom ovan angiven tid åläggs farmaren att betala ett vite på 1 900 000 kr*.

*När vitet ska bestämmas tas hänsyn till den förväntade ekonomiska vinst som en försäljning av minkarnas skinn kan ge. Den är därför baserad på antal minkar som finns på farmen.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: