Djurens Rätt
12 February 2019

Trendbrott i den svenska kycklingindustrin: antalet slaktade kycklingar minskar!

Vi har tidigare rapporterat om en minskad köttkonsumtion i Sverige under 2018, där antalet kycklingar som äts minskat rekordmycket. Liknande siffror finns nu för antalet kycklingar som slaktas i Sverige – och även de blir färre.

Sedan 1995, så länge som statistik finns kvar för slakt av kycklingar, har antalet kycklingar som slaktas per år i Sverige ökat. Och fortfarande slaktades 98,5 miljoner kycklingar under 2018. Men det är en minskning med 1,5 miljoner individer jämfört med året innan och utgör därmed ett viktigt trendbrott. 

 Det är oerhört glädjande att det nu äntligen går i rätt riktning för kycklingarnas skull. Den nuvarande trenden med en miljömedveten konsumtion riskerar göra att fler väljer kycklingar, som anses klimatsmart, vilket vore en negativ utveckling för djuren - kycklingarna är fortfarande de som är flest och har det sämst. Att trenden avseende konsumtion och produktion har vänt i Sverige är därför glädjande och har stor inverkan på antalet djur som far illa, säger Linn Bleckert, kampanjsamordnare på Djurens Rätt.

I den publicerade statistiken från Jordbruksverket finns även siffror kring mejeriprodukter och slakt av andra djur. Mjölkinvägningen minskade med 2 % jämfört med 2017 där produktionen av smör och grädde minskade mest. Antalet grisar, nötkreatur (kor, kalvar och tjurar) och får som slaktades ökade istället. Det beror troligen snarare på torkan och den följande bristen på foder än en ökad efterfrågan på kött från de djuren.

Totalt dödades 106 151 430 (106 miljoner) individer på svenska slakterier 2018, varav kycklingar stod för 93 % av dem. 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: