Djurens Rätt
14 January 2019

Trots det sex år gamla förbudet - djurförsök för kosmetika kan fortfarande förekomma i Europa

Under 2013 kom det glädjande beskedet att djurtestad kosmetika och djurtestade hygienprodukter äntligen skulle förbjudas i EU. Men redan då fanns det undantag i förbudet och organisationen Cruelty Free International har i en ny granskning kunnat konstatera att djurförsök för kosmetika fortfarande förekommer, trots förbudet.

Undantagen är framförallt tre:

  1. Om ämnen används till ett flertal ändamål utöver kosmetika får djurförsök göras för att testa deras säkerhet för människor (även om kosmetika utgör 99 procent av ämnets användningsområde).

  2. Djurförsök får användas som en sista utväg för att testa ett ämnes påverkan på miljön.

  3. För ämnen som enbart används i kosmetika- och hygienprodukter går det ändå att utföra djurtester för att undersöka risker för människor som exponeras för ämnet inom sitt arbete, som till exempel frisörer.

Undantagen baseras ofta på EU:s kemikalielagstiftning REACH som kräver att kemikalier som tillverkas eller importeras till EU ska registreras och testats (läs mer om REACH) och Europeiska kemikaliemyndigheten ECHA går, enligt Cruelty Free International, allt oftare utanför sitt uppdrag och begär att djurförsök ska utföras på ämnen som enbart, eller huvudsakligen, används för kosmetika.

Det innebär att tusentals djur återigen riskerar att utsättas för djurförsök för kosmetika i Europa.

Förbudet mot djurtester för kosmetika är fortfarande ett stor genombrott för djuren och ett förbud som sätter stor press på resten av världen. Men nu måste vi se till att efterlevnaden blir fullständig! Gör din röst hörd och skriva under Cruelty Free Internationals upprop Stop The OverREACH.

Vill du vara helt säker på att den produkt du köper inte är testad på djur, köp produkter från företag som finns med på listan Icke djurtestat.

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: