Djurens Rätt
26 July 2020

Trots flera fall av djurplågeri – skandalslakteri tilldelas en halv miljon i statligt stöd

Under flera år har anmälningar om missförhållanden gällande djuren på Håkanstorp Slakteri rasat in, något som har dokumenterats av tidningen FoodMonitor. Här är bara några av rubrikerna:

  • ”Ännu ett fall med ihjälfrusna höns på Håkantorp slakteri”
  • ”1 000 höns dog av värmeslag och syrebrist i skandalslakteriet Håkantorp slakteris transportbil”
  • ”Stort antal fjäderlösa höns med fotskador på Håkantorp slakteri”
  • ”Nya vidriga bilder på hanteringen av höns på skandalslakteriet Håkantorp slakteri”
  • ”12 000 hönor uppstallade på Håkantorp slakteri var utan vatten i 12 timmar”
  • ”326 transportdöda höns upptäckta på Håkantorp slakteri – misstänks ha kvävts ihjäl”

Men trots återkommande anmälningar fortsätter äggbranschen att använda sig av slakteriet – som nu dessutom beviljas statligt stöd. För 2020 har slakteriet tilldelats 534 659 kronor från Livsmedelsverket. Tidningen FoodMonitor kallar beslutet ”horribelt”

Not: Alla slakterier tilldelas statligt stöd för minskad kontrollavgift. Beslutet kommer från regeringens budget för 2020.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: