Djurens Rätt
29 August 2017

Tusentals djur räddade från djurförsök

I enlighet med EU:s kemikalielagstiftning REACH måste företag visa att de kemikalier de framställer är säkra för människor. I många fall innebär detta djurförsök, men innan djurförsöken genomförs måste en ansökan skickas in till Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) för godkännande.

Ansökningarna är offentliga i 45 dagar och i flera år har koalitionen European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), där Djurens Rätt är en av medlemsorganisationerna, rekryterat toxikologiexperter för att ur ett vetenskapligt granska ansökningarna. I flera fall har de kommit fram till att djurförsöken inte är nödvändiga.

Sedan 2012 har ECEAE:s arbete resulterat i att mer än 35 000 djur har sluppit utsättas för plågsamma djurförsök. Tillsammans med andra rättsliga och vetenskapliga framgångar under de senaste åren har sammanlagt mer än 60 000 djur sluppit undan djurförsök för kemikalier i Europa!

Läs mer det framgångsrika arbetet här

Birgitta Wahlberg

Birgitta Wahlberg

Ansvarig för internationella frågor
Dela: