Djurens Rätt
06 May 2014

Tusentals renar påkörda av tåg - lider i timmar

Ett blogginlägg i tidningen Västerbottens-Kuriren har satt ljuset på något som varit okänt för de flesta; att hundratals renar blir påkörda av tåg varje år, och att de tvingas lida i timmar då endast Trafikverkets personal får avliva de skadade djuren.

Enligt tidningen Expressen har 11 000 renar dödats av tåg i Sverige bara under 2000-talet. När en olycka sker larmar lokföraren den ansvariga myndigheten, Trafikverket, som ger en underleverantör i uppgift att avliva renarna. På grund av avstånden kan det ta flera timmar innan det svårt skadade djuret avlivas - enligt Trafikverkets regler gäller max två timmar under ordinarie arbetstid, och fyra timmar utanför ordinarie arbetstid innan någon ska nå det skadade djuret.

Anledningen till att endast Trafikverkets utbildade personal får närma sig djuren är att obehöriga inte får beträda spårområdet, där tågen kör. Detta gör, enligt renägren Anneli Kråik Jannok, att de renar som inte dödas direkt i kraschen plågas i timmar,

Enligt Expressen har Anneli Kråik Jannok och andra samer föreslagit viltstängsel, hastighetsgräns för tågen och utbildning för renägarna så att de kan gå in på spårområdena för att förhindra lidandet hos djuret som ett sätt att åtgärda situationen. Men Trafikverket har ännu inte gjort tillräckligt för att åtgärda problemet menar man.

Det borde vara en självklarhet att vid en tågolycka ska akut räddningsarbete genast kunna sättas in och ges företräde framför trafiken, oavsett om de skadade är människor eller andra djur. Och Djurens Rätt förespråkar alltid viltstängsel som en del i ett ansvarsfullt samhällsplanerande för att minska djurens lidande.

Det är många fler djur än renar som drabbas av trafikskador på vägar och järnvägar, totalt över tio miljoner djur om året. Läs mer om det här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: