Djurens Rätt
07 August 2015

Två miljoner förvildade katter ska dödas i Australien

I Australien anses förvildade katter vara det enskilt största hotet mot landets utrotningshotade däggdjur. Gregory Matthews, regeringens ansvariga för utrotningshotade arter i Australien, så ligger katter bakom 28 av de 29 fall av djurarter som har utrotats, och han menar att detta fram till nu är ett problem som har ignorerats.

Det är anledningen till att Australiens regering nu har initierat en femårsplan för att döda landets uppskattningsvis två miljoner förvildade katter, enligt uppgift på ett så "humant och effektivt" sätt som möjligt.

Att det finns ett reellt problem med arter som blivit utrotade i Australien är ett faktum, men det som många har reagerat på är metoden att komma tillrätta med problemet på. Massdödande har inte visat sig vara en effektiv metod och löser endast problemet på kort sikt - vilket har visat sig utifrån den situation som finns i Australien idag, där massavlivningar är den metod som har använts fram till nu. Med det nya förslag ska det dock göras på en helt annan nivå än tidigare.

Istället är den enda långsiktiga och humana metoden för att komma tillrätta med situationer som dessa att använda sig av Trap Neuter Return-metoden , förkortad TNR. Metoden innebär att katterna fångas in, tama katter och kattungar omplaceras om möjligt medan förvildade individer återplaceras i sitt gamla revir efter kastrering och ges skydd, mat och daglig tillsyn av volontärer så långt som möjligt. På det viset stabiliserar man i första hand beståndet för att sedan låta det minska genom naturlig avgång. Kastrerade förvildade katter har en mycket bättre hälsa och livskvalitet än okastrerade katter och man slipper även oönskade kattungar. Metoden används över hela världen och har visat sig vara framgångsrik.

Vill du protestera mot massdödandet till förmån för ett annat sätt att komma tillrätta med problemet på så finns ett upprop att skriva under påwww.thepetitionsite.com/303/543/792/catastrophe-demand-successful-cat-ma....

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: