Djurens Rätt
11 August 2013

Två nya kattkolonier behandlade

Under juni och juli månad fångade Kattkommando Syd in katter från en mycket stor hemlös kattgrupp på Kopparhögens koloniområde. Kopparhögen är Sveriges största koloniområde, ett välskött koloniområde med möjlighet till permanent boende. Här finns många hemlösa katter och personer som matar dem, men innan Kattkommando Syd blev involverade i kattkolonin hade ingen arbetat med att kastrera katterna. Problemet med dessa betingelser: att mata och ta hand om katter i en skyddad miljö utan att kastrera dem, är att man ger katterna perfekta förutsättningar för att föröka sig. Eftersom ingen anser sig vara ägare till katterna har de fått föröka sig fritt, de tamaste individerna har matats medan de skyggare och mer ranglåga fått en hårdare tillvaro.

Kastreringsbussens del i arbetet har varit att bistå med kastrering, id-märkning, vaccination och ohyrebehandling av de katter som fångats in. Allting har gått att genomföra med ekonomiskt stöd från Djurens Rätt.

Tack vare Kattkommando Syds insatser och Djurens Rätts ekonomiska uppbackning har nu kattgruppen blivit mer kontrollerad. De som matar katterna har blivit informerade om hur katterna bör tas omhand.

En stor del i arbetet med sådana här kolonier är att skapa ett långsiktigt arbete där man fångar upp nytillkomna individer till kolonin, ser till att de hamnar under beskydd och blir kastrerade. Viktigt är också att sprida kunskapen om katterna i området så att de människor som bor i området och berörs av katternas närvaro känner till det arbete som bedrivs runt katterna. Allt för att säkra katternas trygga miljö så långt som någonsin möjligt.

I detta arbete har skygga individer återplacerats i området medan en större mängd katter har omplacerats till nya hem av Kattkommando Syd.

Hörbykatterna

I ett hus i mellersta Skåne bor en kvinna tillsammans med över 30 katter. Katter har sökt sig dit utifrån och alla hennes egna katter har inte varit kastrerade. Situationen med katterna är ohållbar, de behandlas inte för sjukdomar och skador, de förökar sig obehindrat och bristen på mat har resulterat i att de alla är undernärda. Det var kvinnans dotter som kontaktade föreningen Förvildade katter som i sin tur pratade med oss om att göra en insats.

Efter flera havererade försök att omhänderta katterna och få dem kastrerade kopplades Länsstyrelsen in för att sätta press på kvinnan. Nu har Föreningen Förvildade katter fått tre månader på sig att omplacera alla katter och den här gången måste kvinnan samarbeta. Första steget i omhändertagandet är att undersöka, behandla och kastrera alla katter för att sedan omplacera dem i kärleksfulla och kunniga hem. Katterna är, beroende på bakgrund innan de sökt sig till kvinnan, allt från tama till skygga. De kommer att omplaceras i miljöer utifrån deras personliga behov med hjälp av Föreningen Förvildade katter.

24 katter är kastrerade, några var kastrerade sedan innan och några är i så dåligt skick att de måste till veterinär för att undersökas/ behandlas innan de kan kastreras.

Möjligt tack vare riktad gåva i testamente

Samarbetet har blivit möjligt tack vare pengar som testamenterats till Djurens Rätt. I testamentet framgår tydligt till vad pengagåvan kan och ska användas till.

Vill du testamentera till en djurvänligare värld?

Beställ då Djurens Rätts testamenteshäfte via telefon 08-555 914 00 eller e-post claes.kampe@djurensratt.se.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: