Djurens Rätt
09 August 2015

Tysk delstat kräver förbud mot pälsdjursfarmning

Nu ska förslaget behandlas vid tyska "bundesrat" där landets delstatsregeringar sammanträder. Hos politikerna i Schleswig-Holstein är ståndpunkten tydlig.

- Att föda upp och döda djur för deras päls är inte förenligt med gott djurskydd. En pälskrage är inte ett grundläggande behov, utan ren lyx. Att minkar och rävar hålls i fångenskap och dödades för päls är skandalöst, säger miljöminister Robert Habeck.

Tyskland har redan infört striktare regler för pälsdjursfarmer. Reglerna säger att minkar ska ha tillgång till simvatten, förmågan att klättra och solid grund i sin bur. Men förbättringarna har mött starkt motstånd av landets pälsdjursuppfödare. Några har valt att stämma staten för att inte behöva genomföra förändringarna. Det finns i dagsläget en minkfarm i Schleswig-Holstein och 8 i resten av Tyskland.

Robert Habeck tycker dock inte att dessa förbättringar är tillräckliga, eftersom de inte hindrar att djuren dödas för sin päls.

- Därför ser vi ett behov av att agera, säger Habeck.

Läs mer

Danska organisationen Anima: www.anima.dk/pelsdyr/schleswig-holstein-kr%C3%A6ver-pelsforbud-i-tyskland#.VceEpPnscb8

Utförligare information (på tyska): www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/V/Presse/PI/2015/0515/MELUR_150512_Verbot_Pelztierhaltung.html

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: