Djurens Rätt
03 February 2013

Tyskland förbjuder djursex

Sedan tidigare har det varit förbjudet att producera och sprida djurpornografiskt material i Tyskland. I december röstades ett förslag till ett totalförbud igenom i den tyska förbundsdagen (Bundestag), och nu har det också röstats igenom i förbundsrådet (Bundesrat).

Beslutet i förbundsrådet innebär att det ett förbud mot att använda djur i sexuella syften skrivs in i Tysklands djurskyddslag. Den som bryter mot lagen kan komma att straffas med böter på upp till 225 000 kronor.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: