Djurens Rätt
17 January 2020

Tyskland och Frankrike går före Sverige - kräver slut på dödandet av tuppkycklingar

Tyskland är det land som kommit längst i arbetet med alternativa metoder för att slippa döda tuppkycklingarna, vilket vi tidigare skrivit om. Det är därför inte förvånande att de är ett av länderna bakom det här kravet. Utvecklingen går långsamt i Sverige, men ändå sker forskning för en ny metod med stöd från äggbranschen. Djurens Rätt har följt utvecklingen under lång tid och uppmanar politiker till handling. Idag skickas ett brev till landsbygdsministern.

- Vi har under många år upplyst om frågan och skickat material till politiker. Men som det ser ut nu verkar frågan hamna på EU-nivå. Sverige borde vara med och stödja initiativet. Vi har därför skickat ett brev till landsbygdsministern med uppmaning till handling i frågan, säger Sebastian Wiklund, enhetschef för politiskt arbete och sakfrågor på Djurens Rätt.

Redan 2021 vill Tyskland och Frankrike att tuppkycklingarna ska slippa dödas. En rimlig avvägning som Djurens Rätt håller med om. 

- Det ska inte vara möjligt att föda upp djur som inte ses värda nog att hanteras som kännande individer. I dagens äggindustri könssorteras kycklingarna på löpande band och får antingen leva ett tag eller gasas till döds. Malning av daggamla kycklingar är fortfarande en tillåten metod. Att sluta med det här nästa år är det minsta vi kan begära, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog på Djurens Rätt.

Läs mer om tuppkycklingarna i äggindustrin här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: