Djurens Rätt
07 June 2017

Tyskland och Tjeckien förbjuder pälsfarmning – Sverige halkar efter

De nya reglerna i Tyskland innebär att minkar bl.a. måste ha tillgång till en kvadratmeter stora vattenbad för att få hållas i fångenskap, något som branschen inte kan leva upp till. Landets pälsfarmer har nu fem år på sig att avveckla sin verksamhet. I Tjeckien ska farmerna vara avvecklade till år 2019 efter ett beslut i landets parlament idag.

Med Tyskland och Tjeckien har nu nio länder i Europa infört förbud, eller striktare regler som i praktiken blir ett förbud, mot pälsdjursuppfödning – bland dem finns Storbritannien, Nederländerna, Österrike och Kroatien.

– Det är glädjande att allt fler länder tar beslut om att förbjuda djurplågeriet på pälsdjursfarmerna, där djuren hålls i gallerburar och inte får utlopp för sitt naturliga beteende. Men det är beklämmande att Sverige inte är ett av dessa länder. Vi hamnar på efterkälken när det gäller djurskydd, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Det finns ett starkt stöd för ett förbud hos det svenska folket – 8 av 10 svenskar (Novus, 2015) vill att Sverige ska förbjuda minkfarmning. Motståndet mot pälsfarmerna är starkt bland samtliga riksdagspartiers väljare och endast 15 procent av svenska folket vill att minkfarmning ska vara tillåten. I Sverige dödas varje år omkring 1 miljon minkar på pälsdjursfarmerna.

– Jag hoppas att politikerna i Sverige tar lärdom av de beslut som tas i andra länder i Europa och ser att det faktiskt går att avveckla pälsdjursnäringen. Ska vi vara ett land i framkant när det gäller djurskydd så kan vi helt enkelt inte ha kvar pälsfarmer i Sverige, säger Camilla Björkbom.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: