Djurens Rätt
02 April 2019

Tysklands sista pälsdjursfarm har stängt

Redan 2006 togs de första stegen i Tyskland mot att införa regler för hållningen av djur för sin päls som i praktiken gjorde det omöjligt att bedriva uppfödning av dem - bland annat ska minkar ha tre kvadratmeter stora burar och en kvadratmeter stora vattenbad för att få hållas i fångenskap. Beslutet berörde de 28 pälsdjursfarmer som då fanns i landet.

2017 togs ett definitivt beslut som innebar att farmerna hade fem år på sig att avveckla sin verksamhet.

Men redan nu, två år senare, har Tysklands sista pälsdjursfarm stängt - enligt myndigheterna finns det inte längre några djur på den farm som tidigare höll mer än 4 000 minkar för sin päls.

Det innebär att det inte längre förekommer någon pälsdjursfarmning i Tyskland, som därmed blir det senaste europeiska land att avveckla denna djurhållning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: