Djurens Rätt
13 June 2016

Undermåliga bedövningsmetoder på fiskodlingarna

Enligt en ny studie står det klart att många av de vanligaste metoder som används för att bedöva och avliva så kallade odlade fiskar, inte kan garantera att fiskarna avlivas snabbt, smärtfritt och effektivt. Studien har publicerats av forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Göteborgs universitet (GU) i den vetenskapliga tidskriften Animal.

Försöket utfördes på en svensk odling där forskarna undersökte fysiologiska och beteendemässiga indikatorer på stress hos röding, som antingen bedövats med koldioxid, vilket idag är den vanligaste bedövningsmetoden inom kommersiell fiskodling i Sverige, eller med hjälp av ett nyutvecklat elbedövningssystem.

De första resultaten visade betydande fördelar med elbedövningen, eftersom den metoden ledde till klart lindrigare stressrelaterade beteenden jämfört med den traditionella koldioxiden. Men, enligt Albin Gräns, forskare vid SLU, var resultaten av de fysiologiska och de beteendemässiga indikatorerna på stress vid elbedövningen helt motsatta. Samtidigt som elbedövningen lindrade de stressrelaterade beteendena så ledde den metoden till ökad utsöndring av stresshormon.

Idag finns det inte något enkelt sätt att bedöma om fiskar är vid medvetande eller inte. Vid riskbedömning vid slakt är det oerhört viktigt att känna till just fiskens grad av medvetande. Enligt Albin Gräns vet vi inte om vissa av de behandlingar som rutinmässigt används för att "lugna" fiskar i samband med slakt bara gör fiskarna orörliga och i själva verket bara lugnar den mänskliga åskådaren.

– Om fiskar även fortsättningsvis ska födas upp och dödas i livsmedelsindustrin, behövs det satsningar för att öka kunskapen om hur fiskar kan bedövas och dödas snabbt och utan stress och smärta. Frågan är, vilket också forskarna undrar, om det överhuvudtaget är möjligt. Det kvarstår många frågetecken, men den kunskap som faktiskt finns idag om bedövning och slakt av fiskar, måste börja tillämpas. Till exempel i utbildningsmaterial om slakt och i framtagande av föreskrifter som Jordbruksverket behöver prioritera, om slakt av så kallade odlade fiskar, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

Läs mer om fiskar och Djurens Rätts arbete här.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: