Djurens Rätt
26 March 2021

Uppdrag att utreda smittrisker på minkfarmer: regeringen förtydligar prio

Det var i samband med beslut om avelsförbud och stopp av minkfarmning 2021 som regeringen även beslutade att smittrisker på all typ av djurhållning till människor ska utredas. 24 mars förtydligades uppdraget:

Regeringen ser nu ett behov av att komplettera uppdraget så att det även omfattar en översyn av de föreskrifter som specifikt rör minkuppfödning ur smittskyddssynpunkt.

Djurens Rätt ser kompletteringen som en stark signal till myndigheterna att ytterligare restriktioner på minkfarmer behöver föreslås. Uppdraget ska redovisas i februari 2022, precis innan nästa eventuella avelssäsong i minkindustrin.

– Vi ser många argument för att avelsförbudet måste förlängas med en permanent avveckling av minkfarmerna som resultat. Ytterligare restriktioner, så som avstånd mellan burar med minkar och skydd från vilda fåglar, kan vara nödvändiga om inte ett konkret förbud införs. Både av smittskydds- och djurskyddsskäl. Djurens Rätt fortsätter att arbeta för att de minkar som finns på minkfarmer idag ska bli de sista, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Landsbygdsministern förtydligar att de vill få förslag om åtgärder i lagstiftningen för att minska riskerna med minkuppfödning.

– Sverige är världsledande när det kommer till djurhälsa och smittskydd vilket bland annat våra låga nivåer av användning av antibiotika till djur vittnar om. Trots detta har vi kunnat se en smittspridning av det nya coronaviruset inom och mellan minkbesättningar i Sverige. Därför ser regeringen ett behov av en översyn av de föreskrifter som rör specifikt minkuppfödning för att se om det finns några ytterligare åtgärder att vidta, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande.

Djurens Rätts främsta förslag på smittskyddsåtgärder uppdraget bör utreda är fortsatt avelsförbud och avveckling. Detta då riskerna med att ha kvar minkfarmer är stora för både folkhälsan och djurskyddet, samtidigt som samhällsnyttan med minkfarmer är mycket liten eller obefintlig.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: