Djurens Rätt
23 March 2023

Uppmaning till landsbygdsministern: Stöd inrättandet av en djurskyddskommissionär i EU!

Djurens Rätt driver initiativet EU For Animals, vilket är en kampanj som syftar till att det ska bli tydligare vem som ska ha det politiska ansvaret för djurens välfärd inom EU. Nu har Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) tagit emot en uppmaning om att stötta initiativet genom ett brev som Djurens Rätt och 43 andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer från olika EU-länder står bakom. 

Arbetet med djurvälfärd måste bli bättre i EU, det är många är överens om och det har även regeringen gett uttryck för. En förutsättning för det är att frågan ges utrymme inom EU:s organisation. Därför behövs en kommissionär med ”djurskydd” i titeln. Kampanjen föreslår att kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, som redan har ett visst ansvar för djurvälfärd, får detta ansvar förtydligat i sin titel. Detta är inte bara en symbolisk fråga, även om det är viktigt att klargöra vem som bär ansvaret, utan när detta läggs in i titeln så prioriteras frågan högre genom att mer resurser tillsätts på direktoratet.

– För Sveriges del är detta helt i linje med den djurpolitik regeringen uttryckt att de vill föra. Det är ett sätt att förbättra förutsättningarna för att öka djurvälfärden i EU samt att kunna lägga mer resurser på att kontrollera att nuvarande lagstiftning efterlevs. Djurens Rätt förväntar sig att Sveriges regering välkomnar förslaget och tydligt visar sitt stöd till initiativet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Hittills har 235 000 EU-medborgare och 192 europaparlamentariker skrivit under uppropet. Här framgår det vilka svenska parlamentariker som stödjer kampanjen.

Läs brevet som skickats till landsbygdsministern här.

Dela: