Djurens Rätt
24 September 2015

Upprop för att rädda delfiner i Finland till frihet

Nöjesparken i Särkänniemis har meddelat att man inleder samarbetsförhandlingar som gäller hur delfinariet skulle kunna avvecklas, främst på grund av ekonomiska orsaker och vikande besökssiffror.

Den finska djurrättsorganisationen Oikeutta eläimille har samlat ihop över 4 000 namn som kräver att delfinariet stängs och delfinerna flyttas till bättre förhållanden. Enligt organisationen utreder man om delfinerna kan få ett nytt hem i Medelhavet.

Namnlistan har lämnats till stadsfullmäktige i Tammerfors under ett torgevenemang i stadens centrum.

– Särkänniemi nöjesfält har dragit ekonomisk nytta av delfinerna i 30 år. Nu är det dags att använda lite av de pengarna för delfinernas väl. Tammerfors har också ett moraliskt ansvar för delfinerna då delfinariet stängs, säger Kristo Muurimaa vid Oikeutta eläimille.

Dela: