Djurens Rätt
13 October 2021

Upprop för världens mest ensamma späckhuggare

Kiska fångades in från ett liv i det fria utanför Island 1979 och har sedan dess hållits i fångenskap för att visas upp på delfinariet Marineland i Ontario i Kanada. Hon har överlevt samtliga andra späckhuggare hon hållits tillsammans med, bland annat sina fem ungar, och varit isolerad och ensam i mer än tio år.

Kampanjen som arbetar för att hjälpa Kiska hoppas att hon ska kunna flyttas till en fristad för späckhuggare där hon får chansen att leva ett bättre späckhuggarliv. Ett upprop på webbsidan change.org är i dagsläget uppe i mer än 300 000 namnunderskrifter – här kan du skriva under uppropet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: