Djurens Rätt
14 January 2020

Uppstickaren Nordrest satsar på mer vego och bättre djurskydd

Förutom att ta med kriterierna för European Chicken Commitment i sina inköp, kommer minst 20 procent av kycklingarna som Nordrest köper in ha haft tillgång till utevistelse. Samtliga kriterier kommer vara fullt införlivade i verksamheten till år 2026. 

– Det känns viktigt för oss att jobba för att djuren ska ha haft det så bra som möjligt och samtidigt satsa på det växtbaserade. Det går i linje med vår affärsidé om att erbjuda en schysst måltidsupplevelse, säger Johan Östlund, inköpsansvarig på Nordrest. 

Förutom att ta mer ansvar för kycklingarnas välfärd har Nordrest även valt att säga nej till ägg som kommer från hönor i burar. Dessutom satsar de på att utbilda sina kockar i den växtbaserade matlagningen med fokus på skolorna. Varje dag serverar företaget ca 25 000 skolmåltider. 

– När flera kommuner inte vill servera barn och ungdomar växtbaserad mat så gör Nordrest tvärtom och satsar på vego i skolan. Det är tydligt att allt fler väljer vego, särskilt tydligt märks det bland unga, och därför är den satsning som Nordrest gör så viktig och glädjande, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt. 

Förutom att servera mat till flera av de större friskolekoncernerna så serverar Nordrest också mat till Högskolerestauranger AB, äldreomsorg och sjukhus. De bedriver även verksamheter till SVT, Vattenfall, ett antal restauranger i Storstockholm och Göteborg tillsammans med krögaren Pontus Frithiof. Nordrest beräknas ha en omsättning på ca 800 MSEK under 2019. 

Om European Chicken Commitment 

Nära 100 företag i Europa har hittills valt att arbeta med European Chicken Commitment, globalt sett hamnar siffran på runt 200 företag. European Chicken Commitment är ett antal välfärdskriterier för företag att ta med i sina inköp. Det innebär bland annat att kycklingarna ska ha mer utrymme, att de ska få gå ut, att snabbväxande hybrider inte ska användas och att berikning ska ges i form av sittpinnar.

Linn Bleckert

Linn Bleckert

Kampanjansvarig
Dela: