Djurens Rätt
24 June 2014

USA på väg mot ett förbud av djurtestad kosmetika - tack vare Kalifornien

Delstaten Kalifornien antog nyligen resolution 22 vilken anmodar USA:s kongress att anta en nationell lagstiftning som förbjuder djurförsök för kosmetika. Resolutionen säger också att djurfria testmetoder ska användas i all forskning när så är möjligt.

Sedan tidigare är det i just Kalifornien förbjudet att genomföra djurförsök för kosmetika när alternativa metoder finns tillgängliga, och liknande lagstiftningar finns också i delstaterna New Jersey och New York. Men med den resolution som nu antagits i Kalifornen har frågat lyfts till en nationell nivå.

Vi kommer att fortsätta att rapportera om hur frågan utvecklas här på vår webb. Senaste landet att förbjuda djurförsök för kosmetika var Brasilien.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: