Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Hönor/hona_hemsk_frigaende
08 January 2024

Utbrott av fågelinfluensa i svensk kycklingfabrik

Fågelinfluensa har konstaterats på en avelsanläggning i Skåne vilket resulterat i att samtliga 48 000 djur ska avlivas. Detta är ännu ett exempel på att djurfabriker inte bara är en mardröm ur djurskyddsperspektiv, utan även en grogrund för nästa pandemi. Djurens Rätt kräver att regeringen agerar skyndsamt.

Det var under söndagen 7 januari som Jordbruksverket gick ut med ett pressmeddelande om att fågelinfluensa brutit ut på en anläggning i den skånska kommunen Sjöbo. Utbrottet kommer leda till avlivning för samtliga 48 000 djur på avelsanläggningen som producerar kläckägg som ger turbokycklingar. En turbokyckling är en snabbväxande hybrid som växer från 40 gram till två kilo på 40 dagar vilket gör att den är dömd till ett liv av lidande. Svensk kycklingproduktion består nästan uteslutande av turbokycklingar. 

– Den senaste tidens skandaler gjort det tydligt att lidandet inom kycklingindustrin finns i alla led - på kläckerierna, i uppfödningen, vid transporten och under slakten. Dessutom nås vi regelbundet av nyheter likt dessa där hela besättningar får sätta livet till på grund av utbrott av smitta, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Den senaste tiden har forskare höjt rösten för att det kan bli fågelinfluensan som ligger bakom nästa pandemi. Oron väcktes på riktigt när den började sprida sig hos däggdjur, något som är mycket ovanligt. Det har sedan hösten 2022 rapporterats om smitta på minkfarmer i Spanien och Finland, samt om massdöd av sjölejon i Peru. För ett år sedan dog dessutom en 11-årig flicka i Kambodja som smittats. 

– Det här har vi varnat för länge, när ska det tas på allvar? Djurfabrikerna måste monteras ned, både för djurens skull men också för människans. En ny pandemi hör inte hemma på listan över saker att vara efterklok kring, och Djurens Rätt kräver därför att regeringen nu agerar skyndsamt, avslutar Camilla Bergvall. 
 

Följande åtgärder bör genomföras omgående: 

  • Inför ett slutdatum då mer än 100 djurenheter inte längre får hållas på samma gård.  

  • Utveckla en riskpremie som finansierar statens kostnader vid smittoutbrott där större anläggningar får betala en större premie.  

  • Avståndet mellan gårdar som har samma djurslag behöver öka för att minska riskerna för spridning dem emellan. En gräns på tre kilometer bör införas.   

  • En obligatorisk förprövning som tar med smittskyddsaspekterna bör införas, med exempelvis kraven ovan om begränsad storskalighet och avstånd mellan gårdar.   

  • En riskvärdering bör göras inför kontroller av smittskydd, och de som utgör stora risker för smittskydd ska betala för kontrollerna själva, såsom minkfarmer och storskaliga djurfabriker. 

  • Antalet djur som transporteras långa sträckor måste bli färre för att minska spridning av gödsel och potentiella smittor över långa distanser. Inför maximalt fyra timmars transporttid.  

  • Krav på smittskyddsplaner som behöver följas av samtliga medarbetare bör införas. 

Stöd oss

För ett slut på ohållbara djurfabriker!

Djurens Rätt arbetar för att de plågsamma djurfabrikerna ska monteras ned. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: