Djurens Rätt
27 January 2021

Vad händer nu med minkarna?

Vad sa de på presskonferensen? Och vad innebär det?

Regeringen gav två besked idag: att aveln av minkar förbjuds under 2021, och att de gett myndigheter i uppdrag att utreda vilka risker Sveriges djurhållning har kring att sprida sjukdomar mellan djur och människa.

Avelsstoppet innebär att minkfarmer inte kommer kunna tjäna några pengar under året och nästkommande år. Med den dåliga lönsamheten industrin redan levt med under en tid, tillsammans med utredningen som ska vara klar i februari 2022, finns det liten risk att någon minkfarm kommer finnas kvar i Sverige inom kort.

Vad kommer hända med minkarna på farmerna?

Varje höst avlivas ungefär 80 % av alla minkar i den så kallade pälsningen. Där dödas alla valpar som föddes under våren samt avelsminkar som inte längre ska sparas. Det gör att det nu enbart finns avelsminkar, omkring 90 000 djur, kvar på svenska minkfarmer. De kommer att få leva kvar i sina gallerburar i väntan på beslut om att varje minkfarm läggs ned.

Minkarna som finns i fångenskap idag kan inte räddas. Minkar klarar sig inte bra i det vilda om de växt upp i fångenskap och det finns få möjligheter att hålla dem på ett bra sätt där de kan bete sig naturligt. Men vi kan rädda minkarna från att bli fler genom att stoppa industrin.

Kommer inte sämre minkfarmer i länder som Kina eller Polen bli fler nu om vi inte har minkfarmer i Sverige?

Den europeiska pälsindustrin har genom sin marknadsföring av päls och pälsproduktion bidragit till att pälsdjursfarmningen i Asien har växt. När sådan marknadsföring försvinner kommer också intresset att minska, vilket redan verkar ha påbörjats. Det är viktigt att föregå med gott exempel.

Och om det svenska folket tycker att pälsfarmning är oetiskt bör det inte finnas kvar här. Så pass mycket bättre sköts inte minkarna i Sverige jämfört med andra länder.

Varför ska minkfarmerna få ersättning för avelsförbudet? Kan de inte bara lägga ned?

I dagsläget är inga ersättningsnivåer beslutade. Vi hade föredragit att minkfarmerna skulle få ersättning för att direkt avveckla sin produktion, än att en situation skapas där det finns en risk att minkfarmning kan fortgå. En anledning att kompensera djurhållare som avslutar eller stoppar sin verksamhet är att en omställning då kan snabbas på och färre djur riskerar att fara illa.

I Danmark har vi kunnat se hur beslutet om massavlivning av minkar fick stora protester emot sig, pausades och sedan fick fortsätta med extra stora kompensationer till minkfarmerna än vad som tidigare var tänkt. Det är därför viktigt att det görs rätt från början rörande de ungefär 100 personer som är sysselsatta i minkindustrin i Sverige idag.

Vad gör Djurens Rätt för att stoppa lidandet för minkarna?

Djurens Rätt har under lång tid arbetat för att förbjuda pälsdjursuppfödning. Vi har parallellt med att vi minskat efterfrågan genom att få klädföretag att bli pälsfria framför allt bedrivit informations- och påverkanskampanjer, skapat opinion, fört dialog med politiker och myndigheter, begärt ut handlingar, lämnat in namninsamlingar och skrivit debattartiklar om minkarna, för att bara nämna en del av vad vi har gjort. Varaktig förändring kommer via lagstiftning, och för att påverka lagstiftning behövs vårt arbete.

Arbetet för minkarna, och för att förbudet under 2021 ska bli permanent, fortsätter under 2021.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: