Djurens Rätt
08 June 2018

Vad vill partierna i djurpolitiken: Socialdemokraterna

Alla partiernas enkätsvar finns här

Svar med en bockmarkering är svar som vi bedömer ligger i linje med Djurens Rätts krav i samma fråga.

Kommer ert parti att verka för att ersätta djurförsök och hur anser ni att det ska göras?

Ja. Vi har etablerat ett 3R centrum för det på Jordbruksverket som ska se till att det arbetas fram metoder som kan ersätta djurförsök och vi avser att fortsätta utveckla och stärka den verksamheten.Pil

Kommer ert parti att stödja avveckling av pälsdjursfarmning?

Vi menar att den nya tuffare djurskyddslag som vi nu lagt till riksdagen och som innehåller tydligare krav på naturligt beteende och nolltolerans mot beteendestörningar kommer att ge bättre djurhälsa även för minkarna. Men vi kommer också ge ett uppdrag till Jordbruksverket att särskilt utvärdera pälsdjursfarmerna.Pil

Kommer ert parti att verka för minskad köttkonsumtion och hur bör arbetet för att minska köttkonsumtionen bedrivas?

Livsmedelsverket rekommenderar minskad köttkonsumtion av hälsoskäl och miljöskäl. Kött är ett av de livsmedel som ger störst klimatpåverkan. En minskad köttkonsumtion är därför bra klimatpolitik. Mindre total köttkonsumtion och större andel konsumtion av svenskt miljöbättre kött är en väg att gå för mer hållbar konsumtion.

Det kan finnas skäl att ge i uppdrag att utveckla de kostråd som Livsmedelsverket publicerar och annan myndighetsinformation. Vi avser att stötta åtgärder som offentlig upphandling av mer vegetarisk mat, för att öka bredd och utbud av vegetarisk mat i offentlig verksamhet.

Andra styrmedel, så som förbättrad märkning som underlättar för konsumenter att göra hållbara val, kommer att behöva utvecklas. Vi uppmuntrar genom Livsmedelsstrategin hållbara alternativ och fler vegetariska alternativ på t.ex. skolor.Pil

Kommer ert parti att verka för att alla grisar, kycklingar och hönor ska få rätt till utevistelse?

Vi arbetar först och främst för att alla djur ska hållas lösgående. Vi bedömer sammantaget att de stora fördelarna med lösgående system, med möjlighet till utevistelse är rätt väg att gå framförallt när det gäller att öka djurens möjlighet till naturligt beteende. Det kan också finnas skäl som smitta som i vissa fall gör det olämpligt att alla särskilt höns och gris i större besättningar hålls lösgående utomhus.

Kommer ert parti att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd?

Vi har först och främst infört ett vetenskapligt råd på SLU och avser att de ska få börja sitt viktiga arbete.

Vilka andra konkreta åtgärder kommer ert parti att föreslå för ett förbättrat djurskydd, nationellt respektive internationellt?

Vi presenterar nu en helt ny djurskyddslag som vi menar kommer att ge stora förbättringar för den nationella djurhälsan.

Vi arbetar för att korta det internationella transport tiderna. Minska antibiotika användningen globalt och driva på i förhandlingen om nästa CAP för att minska stöden till dåliga och föråldrade uppfödnings metoder.Pil

Dela: