Djurens Rätt
08 June 2018

Vad vill partierna i djurpolitiken: Vänsterpartiet

Alla partiernas enkätsvar finns här

Svar med en bockmarkering är svar som vi bedömer ligger i linje med Djurens Rätts krav i samma fråga.

Kommer ert parti att verka för att ersätta djurförsök och hur anser ni att det ska göras?

Ja. Vänsterpartiet har i samarbete med regeringen fått igenom satsning på 3R-center för att minska och ersätta djurförsök. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att detta arbete stärks och att det minskar och ersätter djurförsök. Dessutom vill vi införa en nationell handlingsplan för att minimera antalet djur i djurförsök.Pil

Kommer ert parti att stödja avveckling av pälsdjursfarmning?

Ja. Vi har lagt förslag om detta i riksdagen ett flertal gånger under mandatperioden, men inte fått något stöd. Självfallet kommer vi fortsätta att driva frågan.Pil

Kommer ert parti att verka för minskad köttkonsumtion och hur bör arbetet för att minska köttkonsumtionen bedrivas?

Ja. Vi har föreslagit ett mål om att köttkonsumtionen I Sverige ska minska med 25 procent till 2025. Vi vill även att en handlingsplan tas fram för hur miljö- och klimatpåverkan från våra livsmedel kan minskas. Vegetarisk kost i kommunerna ska stimuleras.Pil

Kommer ert parti att verka för att alla grisar, kycklingar och hönor ska få rätt till utevistelse?

Vi har i riksdagen föreslagit att fler lantbruksdjur, t.ex. grisar, kycklingar och hönor ska ges rätt till utevistelse. Vi kommer att fortsätta att arbeta för det.Pil

Kommer ert parti att stödja inrättandet av en expertmyndighet för djurskydd?

Ja. Vi var för den tidigare Djurskyddsmyndigheten som den borgerliga regeringen lade ner.Pil

Vilka andra konkreta åtgärder kommer ert parti att föreslå för ett förbättrat djurskydd, nationellt respektive internationellt?

På nationell nivå vill vi förbjuda vilda djur på cirkus alternativt införa en positiv lista över vilka djur som ska vara tillåtna. Vi vill även införa obligatorisk märkning och registrering av katter m.m.

På internationell nivå vill vi att Sverige ska kunna gå före i EU med mer ambitiösa bestämmelser gällande djurskydd. På global nivå vill vi att Sverige ska ta fram en tydlig strategi för att en FN-deklaration för djurvälfärd ska kunna antas.

Vi vill även påminna att med minskad köttkonsumtion ges bättre möjlighet att ge alla lantbruksdjur rätt till ett naturligt beteende.Pil

Dela: